Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1.      

4.09.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.      

6.09.2017

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego

3.      

11.09.2017

Zebranie Rodziców klas I, Zespół ws. wielospecjalistycznej oceny ucznia

4.      

09.2017- 03.2018

Konkurs „Szkoła Branżowa szkołą przyszłości”

5.      

10.09-23.09.2017

Wyjazd na staże do Niemiec młodzieży (kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

6.      

12.09.2017

Rada Pedagogiczna Ośrodka

7.      

18.09.2017

Zebranie Rodziców klas II, III

8.      

18.09.2017

Zespół ws. wielospecjalistycznej oceny ucznia

9.      

25-29.09.2017

Posiedzenie zespołów w celu opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla klas I

10.    

22.09-24.09

Wycieczka do Rabki wychowanków internatu

11.    

28.09.2017

Dzień chłopaka – dyskoteka zapoznawcza w Internacie

12.    

29.09.2017

Ślubowanie klas pierwszych

13.    

10.2017

Zebranie Rady Rodziców

14.    

8.10-21.10

Wyjazd na staże do Niemiec młodzieży (kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

15.    

9.10.-11.10

Obóz integracyjny klas  I-szych

16.    

12.10.2017

Akademia z okazji Dnia Patrona oraz Dnia KEN

17.    

13.10.2017

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.    

14.10.2017

Święto Edukacji Narodowej

19.    

10.2017

Udział w spektaklu profilaktycznym „Błysk rekina”

20.    

28.10.2017

Rajd turystyczny

21.    

1.11.2017

Święto Zmarłych

22.    

6.11.2017

Dzień otwarty Ośrodka

23.    

10.11.2017

Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

24.    

10/11.2017

Konkurs Pięknego Czytania – etap szkolny

25.    

11.11.2017

Święto odzyskania Niepodległości

26.    

11.2017

Konkurs wiedzy z j. angielskiego

27.    

11.2017

Konkurs matematyczny

28.    

17.11.2017

Światowy Dzień Rzucania Palenia

29.    

11.2017

Spotkanie młodzieży z policja ”Cyberprzemoc i inne czyny karalne młodzieży”

30.    

20.11.2017

Konferencja klasyfikacyjna śródokresowa

31.    

21.11. 2017

Spotkania z rodzicami

32.    

18.11.2017

Aukcja Wielkiego Serca

33.    

21.11.2017

Dzień Życzliwości

34.    

11.2017

Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego

35.    

30.11.2017

Dyskoteka andrzejkowa w Internacie

36.    

27.11-1.12.2017

Konkurs „Zawodowcy na start ”/ „My to potrafimy”.

37.    

1.12.2017

Światowy Dzień Walki z AIDS

38.    

6.12.2017

Ekipa św. Mikołaja

39.    

12.2017

Konkurs matematyczny

40.    

12.2016

Wycieczka dla klas SPdP

41.    

19.12.2017

Szkolny konkurs kolęd

42.    

19.12.2017

Jasełka w Internacie

43.    

22.12.2017

Spotkania opłatkowe

44.    

23-31.12.2017

Przerwa świąteczna

45.    

1.01.2018

Nowy Rok

46.    

6.01.2018

Święto Trzech Króli

47.    

29.01.2018

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

48.    

31.01.2018

Spotkania z rodzicami

Zespół ws. wielospecjalistycznej oceny ucznia

49.    

11.01.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap pisemny

50.    

2.02.2018

Rada Ośrodka – podsumowanie I semestru

51.    

22.01-31.01

10.02-16.02

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny

52.    

01.2018

Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego

53.    

01.2018

Obóz narciarski

54.    

03.2018

Wycieczka do Obserwatorium

55.    

7.02.2018

Dzień Bezpiecznego Internetu

56.    

8.02.2018

Zabawa karnawałowa w Internacie

57.    

02.2018

Konkurs czytelniczy „Spotkanie z Książką”

58.    

8.02.2018

Walentynki – konkurs oraz dyskoteka w Internacie

59.    

12.02-25.02

Ferie zimowe

60.    

19.03.2018

Pisemny próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap pisemny

61.    

20.03-27.03.2018

Praktyczny próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny

62.    

03.2018

Dzień Języka Ojczystego

63.    

03.2018

Konkurs wiedzy chemicznej

64.    

03.2018

Bal  „Powitanie Wiosny”

65.    

03.2018

Międzynarodowy Dzień Teatru

66.    

03.2018

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

67.    

03.2018

Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa

68.    

03./04.2018

Międzyszkolny konkurs kucharsko –cukierniczy

„O puchar Izby Rzemiosła”

69.    

03.2018

Międzyszkolny konkurs w zawodzie „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”

70.    

03.2018

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy

71.    

03.2018

Wycieczka edukacyjna SPdP

72.    

26.03.2018

Spotkanie wielkanocne w Internacie

73.    

28.03.2018

Spotkanie wielkanocne

74.    

29.03-3.04

Przerwa Świąteczna

75.    

04.2018

Festiwal Zawodów

76.    

04.2018

Międzyszkolny Turniej w „ Strzelnictwie ”

77.    

04.2018

Wycieczka SPdP

78.    

10.04.2018

Dzień Otwarty Szkoły

79.    

04.2018

Konkurs plastyczno-informatyczny

80.    

04.2018

Konkurs biblijny

81.    

04.2018

Dzień Języków Obcych

82.    

04.2018

Światowy Dzień Zdrowia

83.    

04.2018

Szkolny konkurs ekologiczny

84.    

04.2018

Konkurs wiedzy o państwach Unii Europejskiej

85.    

23.04 2018

Konferencja klasyfikacyjna śródokresowa

86.    

25.04.2018

Spotkania z rodzicami

Zespół ws. wielospecjalistycznej oceny ucznia

87.    

04.2018

Festiwal Karaoke – „Śpiewajmy Razem”

88.    

27.04.2018

Akademia z okazji Święta 3 Maja

89.    

30.04.2017

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

90.    

1.05.2018

Święto Pracy

91.    

2.05.2018

Święto Flagi Państwowej                                                      dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

92.    

3.05.2018

Święto Uchwalenia Konstytucji 3maja

93.    

4.05.2018

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

94.    

05.2018

Wycieczka do Sandomierza i Kazimierza Dolnego

95.    

05.2018

Konkurs „Rozmowa o pracę”

96.    

05. 2018

rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do ZSZ i SPdP

97.    

05.2018

obóz  sportowy

98.    

05.2018

Konkurs ”Rozmowa kwalifikacyjna o pracę”

99.    

05.2018

„Odpowiedzialny uczeń”-spotkanie ze strażą miejską

100.  

30.05.2018

Światowy Dzień bez Tytoniu

101.  

31.05.2018

Boże Ciało

102.  

1.06.2018

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

103.  

06.2018

Festyn integracyjny połączony z Dniem Dziecka i z Dniem Wolontariusza „Kolorowy zawrót głowy”

104.  

06.2018

Konkurs „Aktywny uczeń”

105.  

06.2018

„Kajakowe rodeo”- zawody w ramach promocji Ośrodka

106.  

06.2018

wycieczka edukacyjno-terapeutyczna  SPdP nr 2

107.  

06.2018

posiedzenie  zespołów w celu opracowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, zwanej Ewaluacją IPET.

108.  

06.2018

Tydzień Osób Niepełnosprawnych

109.  

18.06.2018

Konferencja klasyfikacyjna

dla klas I , II,III ZSZ i SPdP nr 2

110. 

19.06.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap pisemny dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

111.  

20.06.2018

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

112. 

22.06.2018

Zakończenie roku szkolnego

113.  

21.06.2018

Rada Ośrodka – podsumowanie roku szkolnego

114.  

22.06-4.07.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap praktyczny

115.  

08.2018

obóz rehabilitacyjny nad morzem