Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

przedmioty zawodowe

Wołkowska-Baran Marzena

przedmioty zawodowe

Rudawska Renata

przedmioty zawodowe

Walas Jakub

matematyka

Kwiatek  Paulina

przedmioty zawodowe

Połczyńska Halina

kompensacyjno - wyrównawcze

Monika Pyrlik

Terapia Warnkego

Elżbieta Janik

Koła zainteresowań

artystyczne

Kępa Paulina

Kornobis Marta

informatyczne

Fornal Mariusz

sportowe

Zuba Jacek

Magdalena Ross

Jewiarz Beata

turystyczno-krajoznawcze

Mysiak Aneta

Kulasek-Filip Beata

teatralne

Anna Młynek

przyrodnicze

Magdalena Syska-potoczek