Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

    Przysłowia są mądrością narodów ale mogą też być pretekstem do nauki języka obcego. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 odbył się konkurs, w którym uczniowie mieli za zadanie zapoznać się i zapamiętać 30 angielskich powiedzeń. Chętni mogli także zilustrować wybrane przysłowia przygotowując rysunek, komiks lub kolaż.

    W dniu konkursu w Szkole Branżowej odbyły się ciekawe zajęcia warsztatowe, podczas których uczniowie z klasy trzeciej przygotowali krótkie inscenizacje wybranych przysłów, zagrali w gry językowe na tablicy interaktywnej oraz układali lingwistyczne puzzle. Ostatnim punktem konkursu był test ze znajomości wszystkich 30 angielskich przysłów.

    Tymczasem w Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie wzięli udział w quizach i zabawach inspirowanych przysłowiami, mieli okazję pochwalić się znajomością powiedzeń nie tylko w języku polskim ale też angielskim. Dziękujemy za wspólną zabawę.