Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 

 

    Organizacja Internationaler Bund Polska rozpoczyna realizację projektu stażów zagranicznych w ramach unijnego Programu ERASMUS +, który jest szansą na integrację zawodową i społeczną młodych ludzi. Uczestnikami projektu będą uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 kształcący się w zawodzie kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Partnerem projektu jest organizacja Internationaler Bund Berlin-Brandenburg gGmbH we Frankfurcie nad Odrą.

    Każdy z uczestników przed wyjazdem do Niemiec weźmie udział w zajęciach przygotowawczych z języka niemieckiego, zajęć kulturowych oraz pedagogicznych. Uczniowie mają zapewniony bezpłatny pobyt w placówce, koszty transportu, wyżywienie, wycieczkę edukacyjną, opiekę znanych instruktorów ze szkoły oraz ubezpieczenie.

    Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:

- dokument EUROPASS MOBILNOŚĆ

- certyfikat wystawiony przez instytucję przyjmującą z potwierdzeniem zdobytych umiejętności w języku niemieckim i polskim

    Spośród chętnych uczniów zostanie wyłoniona dziesiątka uczestników.  W dniu 29 września 2015 roku zapraszamy na dzień rekrutacyjny o godz. 14.30 - warsztaty szkolne, ul. Barska 45.

    Młodzież uczestnicząca w projekcie otrzyma nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością będzie bogatsza o nowe doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne. Po ukończeniu szkoły zagraniczny staż przyczyni się do lepszej pozycji na rynku pracy.

    Opiekunami wyjazdu są:  pani Beaty Adamczyk  oraz pani Halina Połczyńska.

    Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS +