Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  012-266-29-67

 

    

1946

 

Powstanie naszego Ośrodka, wtedy to przy filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44 przy ul. Szwedzkiej 42 zorganizowano i dokonano oficjalnego otwarcia Państwowego Domu Dziecka. Placówka liczyła wówczas 21 wychowanków a pierwszym kierownikiem był Józef Wiśniewski.

 

1952

 

Po raz pierwszy zmieniła się nazwa placówki na Państwowy Zakład Wychowawczy (ośrodek liczył już wtedy 60 wychowanków).

 

1957/58

 

Ten rok szkolny był czasem przełomowym dla placówki – powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5. Młodzież z całej niemalże Małopolski kształciła się na kierunkach: krawiec, szewc, ślusarz, introligator.

   

1960

 

1 września na podwórku Państwowego Zakładu Wychowawczego przy ul. Szwedzkiej ukończono budowę nowego budynku warsztatowego. W budynku tym do dnia dzisiejszego młodzież odbywa swe praktyki ślusarskie, stolarskie i malarskie.

 

1970/71

 

W roku szkolnym Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 przeniosła się do budynku przy ul. Barskiej 45. Obecnie mieszczą się tam pracownie kaletnicze, krawieckie i kucharskie, a także harcówka i pomieszczenia administracyjne.

 

    

1973

 

Uczniów ciągle przybywało (z początkiem lat siedemdziesiątych było ich ok.300). Brakowało niestety pomieszczeń, toteż Kuratorium przydzieliło placówce kolejny zabytkowy budynek. Tym razem w samym centrum Krakowa - przy ul. Szujskiego 2.

 

1977

 

Placówka zajęła budynek przy ul. Szujskiego2.

 

    

1977/78

 

W roku szkolnym połączono dwie istniejące dotąd szkoły i nadano im jedną wspólną nazwę: Państwowy Zakład Wychowawczy nr 1 z siedzibą przy ul. Barskiej 45 (dzisiejszy internat nosił wtedy nazwę: „Zakład wychowawczy”). Powstały też nowe kierunki kształcenia: kaletnictwo i stolarstwo.

 

    

1984

 

Na podstawie Statutu Szkolnictwa Specjalnego weszła w życie nowa obowiązująca do dziś nazwa naszej placówki, która brzmi: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

 

1988

 

14 października, to szczególny dzień dla naszego Ośrodka, gdyż staraniem ówczesnego dyrektora Pana Stanisława Mazura, Ośrodek otrzymał swojego Patrona, którym jest Jan Matejko.

 

    

1990

 

Pierwsze akcje społeczne podejmowane przez pracowników ośrodka na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Dały one początek Stowarzyszeniu „Wielkie Serce”, które z roku na rok odnosiło i dalej odnosi coraz większe sukcesy.

 

1991

 

Z inicjatywy p. Marka Podoluka kierującego stowarzyszeniem odbyła się pierwsza Aukcja Wielkiego Serca. Od tego czasu ludzie sztuki, wrażliwi na los poszkodowanych dzieci i młodzieży oddają swoje prace na licytacje, z których dochód przeznaczony na potrzeby naszego ośrodka (poprawa bazy dydaktycznej, wyjazdy, pomoc materialna, imprezy szkolne). Aukcje od początku prowadzi p. Andrzej Starmach - historyk sztuki i właściciel galerii, znany z prowadzenia aukcji dzieł sztuki.

 

   

1992

 

1 września została zorganizowana w internacie świetlica terapeutyczna dla młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym i ze sprzężeniami.

 

1996

 

Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć placówki w postaci jubileuszu 50-lecia istnienia Ośrodka. Główna uroczystość odbyła się 18 października. Szczególnym i zarazem podniosłym momentem było poświęcenie Sztandaru ufundowanego dla Ośrodka przez Radę Rodziców.

 

     

1999

 

Od 1 września w wyniku konkursu nowym dyrektorem Ośrodka wybranym został p. Wiktor Wilk. W nowe tysiąclecie Ośrodek wszedł rekordową ilością oddziałów klasowych w liczbie 32 oraz z 6 kierunkami zawodowymi. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji szkoły i Rady Rodziców w budynku przy ul. Szujskiego powstała siłownia, w której realizowane są zajęcia wychowania fizycznego. Baza dydaktyczna Ośrodka wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne (komputery, książki do biblioteki szkolnej, mapy historyczne, podręczniki szkolne, tablice, itd.). Poddawane były remontom pomieszczenia, które tego wymagały. Dyrekcja robiła wszystko, aby polepszyć bazę lokalową i ją unowocześnić.

 

    

2002

 

    11 kwietnia w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” odbyła się uroczystość nadania i wręczenia  Orderu Uśmiechu Panu Andrzejowi Starmachowi.  Międzynarodowa Kapituła tego odznaczenia wyróżniła go za wieloletnią pomoc dzieciom niepełnosprawnym z naszego ośrodka.

    

2004/2005

 

Rok szkolny to zmiany w dyrekcji Ośrodka, a także jego struktury i organizacji. Od tego czasu do dnia dzisiejszego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1  im. Jana Matejki wchodzą:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 30

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

 

2005/2006

 

Dzięki licznym staraniom, Ośrodek otrzymał z funduszy Unii Europejskiej i PFRON-u, a także mecenatowi „Stowarzyszenia Wielkie Serce” ośrodek otrzymał wiele cennych pomocy dydaktycznych (sprzęt komputerowy, audiowizualny i pomoce naukowe) oraz elementów wyposażenia sal.

 

2006

 

    20 października Ośrodek obchodził Jubileusz 60-lecia powstania i działalności. Z tej okazji w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” odbyła się uroczysta akademia, poprzedzona Mszą św. dziękczynną w kościele św. Stanisława Kostki, a także licznymi konkursami i okolicznościowymi wystawami.

 

2009

 

    Od 1 września w wyniku konkursu funkcję  Dyrektora Ośrodka objął p. Jarosław Statek, który zarządza ośrodkiem z vice dyrektorami p. Sylwią Ciężkowską z p. Beatą Jewiarz. Kierownikiem warsztatów jest p. Bogusława Bocianowska, a kierownikiem Internatu jest p. Agata Kuza.

 

2011

 

    28 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 miała miejsce uroczystość 65 rocznica powstania naszej placówki.

Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, która odbyła się w Bazylice Mariackiej, odprawioną przez Księdza Infułata Bronisława Fidelus oraz Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Księdza Profesora Tadeusza Panuś. Uroczysta akademia odbyła się w Teatrze Bagatela, gdzie Pan Dyrektor Jarosław Statek przywitał zaproszonych gości oraz przyjął gratulacje i życzenia od wielu przybyłych przedstawicieli władz miejskich i oświatowych. Po części oficjalnej odbył się w budynku szkoły przy ul. Szujskiego bankiet, przygotowany przez uczniów kierunków gastronomicznych, pod opieką nauczycieli.

2012

    Od 1 września funkcję  vice dyrektora Ośrodka objęła p. Jolanta Nycz, która zastąpiła na tym stanowisku p. Beatę Jewiarz.

 

2013 - 2016

 

 Podstawowe, niezmienne od lat atuty naszej szkoły to przyjazna atmosfera, profesjonalna kadra pedagogiczna, stale modernizowana baza dydaktyczna i lokalowa, w tym niedawno otwarte pracownia kucharska i cukiernicza. W organizacji jest obecnie pracownia hotelarska. Oferta szkoły to nie tylko ciekawe kierunki kształcenia i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Oferujemy także specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, w tym terapię w gabinecie terapii EEG Biofeedback, logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne oraz różnorodne zajęcia sportowe: koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i ręczną, siłownię, basen. W 2015r.otwarto salę korekcji wad postawy. Utrzymujemy kontakt ze szkołą Lebenshilfe z Norymbergi oraz Farmą Życia. Otrzymaliśmy różne certyfikaty, m.in. „Szkoły Promującej Zdrowie", „Szkoły promującej bezpieczeństwo", „WF z klasą”. W ramach unijnego programu Erasmus uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodzie kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dwukrotnie już wzięli udział w stażu zawodowym we Frankfurcie nad Odrą.

    Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje artystyczne. min. w pracowni witrażu i nowopowstałej pracowni ceramiki.

    Niezastąpioną pomoc finansową przy organizacji imprez, konkursów i wyjazdów zapewnia działające przy naszym Ośrodku Stowarzyszenie „Wielkie Serce”, obchodzące w 2016 roku 25-lecie istnienia.

    28 października 2016 roku w Centrum sztuki i Techniki Japońskiej Manggha miała miejsce uroczystość związana z obchodami 70-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Pan Dyrektor Jarosław Statek przywitał zaproszonych gości oraz przyjął gratulacje i życzenia od przybyłych przedstawicieli władz miejskich i oświatowych, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Nasz Ośrodek otrzymał od Prezydenta Miasta Krakowa pana Jacka Majchrowskiego odznakę „Honoris Gratia” za zasługi dla miasta Krakowa.

    Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły a następnie uroczysty bankiet, przygotowany przez uczniów kierunków gastronomicznych, pod opieką nauczycieli.

    70 lat to bogata historia pisana przez pedagogów i uczniów, którą trudno zawrzeć w kilku słowach. 70 lat w życiu szkoły to młodość wielu pokoleń uczniów, którzy tutaj zdobywali wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu, tutaj kolejne roczniki absolwentów zdawały egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dzisiejsi uczniowie szkoły posiadają o wiele większe możliwości zgłębiania wiedzy, korzystania z różnych źródeł informacji. Inaczej patrzą na otaczający ich świat, mają inne cele. Uczą się w nowoczesnej dobrze wyposażonej szkole i jakże różnej od tej sprzed 70 lat, kiedy wszystko się tu zaczęło.