Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

W NASZEJ SZKOLE PROPONUJEMY

 NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

    W roku szkolnym 2019/2020 w równoległych klasach, w szkole uczą się absolwenci gimnazjum oraz pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata. Uczeń przez okres trzech realizuje kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej...

 

 

KALETNIK

    Uczniowie poznają zasady produkcji wyrobów ze skóry oraz sposoby użytkowania maszyn kaletniczych. Wiele prac wykonują ręcznie, zatem korzystają z młotków, nożyc, noży, różnego rodzaju cęg, szczypiec, szydeł czy igieł rymarskich. Wykonują galanterię taką jak: torebki, plecaki, portfele, piórniki a także dokonują drobnych napraw.

 

KUCHARZ

    Uczniowie zdobywają umiejętności związane z techniką przyrządzania różnych potraw i obsługą konsumenta. Uczą się przygotowywać posiłki według określonych receptur oraz odpowiednio do okazji nakrywać stół. Potrafią przygotować przyjęcia okolicznościowe jak też obsługują wszystkie ważne uroczystości szkolne. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach kucharskich.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII

    Nauka w zawodzie „Pracownik Pomocniczy Gastronomii” trwa 3 lata i polega na wykonywaniu czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, realizowaniu prac związanych z przechowywaniem żywności, wykonywaniu prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów bezalkoholowych, wykonywaniu prac pomocniczych związanych z obsługą gości, wykonywaniu czynności pomocniczych związanych z ekspedycją potraw i napojów bezalkoholowych, wspomaganiu innych pracowników zakładów gastronomicznych przy wykonywaniu rozmaitych czynności.

 

KRAWIEC

    Poznaje podstawy odzieżownictwa. Wykonuje podstawowe projekty plastyczne, konstrukcje i modelowanie wyrobów odzieżowych. Obsługuje maszyny i urządzenia szwalnicze. Poznaje różne techniki szycia. Wykonuje wyroby odzieżowe, (spódnica, bluzka ,spodnie), usługi krawieckie. Prace związane z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych. Obsługuje stanowiska parowo-cieplne. Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych: projektowania wyrobów odzieżowych, konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych, modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych, obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych, wykonywania wyrobów odzieżowych.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA

    Wykonuje proste ściegi ręczne. Charakteryzuje rodzaje wyrobów odzieżowych i określa ich przeznaczenie. Przygotowuje stanowisko pracy krawca . Wykrawa podstawowe wyroby odzieżowe. Obsługuje podstawowe maszyny szwalnicze. Wykonuje czynności związane z szyciem podstawowych wyrobów bieliźnianych i odzieżowych (bielizna stołowa, pościelowa, fartuszki, spódnice), wykonuje prace związane z przeróbką lub naprawą prostych wyrobów odzieżowych. Obsługuje stanowiska parowo-cieplne. Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych: wykonywania prac pomocniczych związanych z organizacją stanowiska pracy i obsługą klientów w zakładzie krawieckim, przygotowywania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do wyrobów odzieżowych i bieliźnianych w zakresie niezbędnym do wykonania pomocniczych prac krawca, wykonywania czynności związanych z wytwarzaniem i wykańczaniem prostych wyrobów odzieżowych i bieliźnianych, wykonywania czynności związanych z naprawą i przeróbką prostych wyrobów odzieżowych.

 

CUKIERNIK

Nauka w zawodzie cukiernik trwa 3 lata i polega na wytwarzaniu różnego asortymentu ciasteczek, ciast, tortów, deserów, cukierków, lodów, pieczywa cukierniczego trwałego oraz wykonywaniu elementów dekoracyjnych wyrobów cukierniczych. Cukiernik umie ocenić jakość i przydatność surowców oraz posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami. Nasi uczniowie biorą udział w licznych szkolnych i międzyszkolnych konkursach cukierniczych. Praktyki zawodowe odbywają się w krakowskich cukierniach i zakładach cukierniczych.

 

SPRZEDAWCA

    Uczniowie podczas praktyk przygotowują się do pracy w obiektach handlowych. Uczą się sprzedaży produktów oferowanych w sprzedaży detalicznej oraz hurtowej. Poznają sposób organizowania zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towaru, sposób czyszczenia, sortowania, metkowania i eksponowania przedmiotów handlowych.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

    Uczeń  w zakresie mechaniki podwoziowej nabiera umiejętności posługiwania się kluczami maszynowymi, elektronarzędziami, spawarką, ściągaczami do łożysk i końcówek układu zawieszenia oraz układu kierowniczego, jak też weryfikuje przydatność części zamiennych.

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

    Jest to zawód szerokoprofilowy pozwalający na wykonywanie większości prac wykończeniowych w budownictwie. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych. Możliwość uzyskania kwalifikacji BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

 

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 962907

    Nauka w zawodzie Pracownik Obsługi Hotelowej trwa trzy lata i polega na wykonywaniu czynności dotyczących utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim, organizowaniu usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim, przygotowywaniu i podawaniu śniadań, sprzedaży i oferowaniu usług hotelarskich. Osoba wybierająca ten kierunek powinna lubić pracę z ludźmi oraz wykazywać zamiłowanie do czystości i porządku. Po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.03. "Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie" absolwent uzyskuje tytuł pracownika obsługi hotelowej.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 911205

    Nauka w zawodzie Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej trwa trzy lata i polega na wykonywaniu prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie, wykonywaniu prac porządkowych w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, wykonywaniu prac gospodarczych oraz dbaniu o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego. Po potwierdzeniu kwalifikacji HGT. 05. „Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie” uzyskuje tytuł pracownika pomocniczego obsługi hotelowej.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 932920

    Absolwent Szkoły Branżowej kształcącej się na zawodzie pracownik pomocniczy fryzjera powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla fryzjera, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zmiany kształtu włosów, wykonywania prac porządkowych stanowiska pracy fryzjera oraz na terenie zakładu fryzjerskiego, wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie fryzjerskim, wykonywania prac pomocniczych podczas wykonywania zabiegów strzyżenia, golenia oraz formowania zarostu, asystowania podczas wykonywania zabiegów zmiany koloru włosów, nabywania umiejętności z zakresu, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania, wykonywania prac pomocniczych wspierających czynności wykonywane przez fryzjera, wykonywania prostych stylizacji fryzur. Istotą zawodu jest posiadanie podstawowej wiedzy teoretycznej z dziedziny fryzjerstwa i praktycznej wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych, łączenie wiedzy teoretycznej oraz podstawowych umiejętności praktycznych oraz łączenie potrzeb i oczekiwań klienta.