Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

  

LISTY GRATULACYJNE I ŻYCZENIA Z OKAZJI JUBILEUSZU 75-LECIA SOSW NR 1

    Z okazji obchodzonego jubileuszu nasza szkolna społeczność otrzymała moc życzeń i gratulacji.  Dziękujemy za słowa uznania dla naszej pracy, która jest powodem do dumy z przeszłości a jednocześnie zobowiązaniem na przyszłość i inspiracją do dalszych działań w sferze dydaktyczno-wychowawczej...

List gratulacyjny Prezydenta Miasta Krakowa

List gratulacyjny Rady Miasta Krakowa

List gratulacyjny Małopolskiego Kuratora Oświaty

List gratulacyjny Centrum Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

List gratulacyjny Internationaler Bund Polska

List gratulacyjny Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

List gratulacyjny Samorządowego Przedszkola Nr 6 w Krakowie

List gratulacyjny SOSW Nr 4 w Krakowie

List gratulacyjny SOSW pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie"

List gratulacyjny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

List gratulacyjny ZSS nr 6 w Krakowie

List gratulacyjny ZSS Nr 14 w Krakowie

 

    Szczególne życzenia i słowa uznania otrzymaliśmy od Rodziców naszych Wychowanków, a ich  dopełnieniem jest prezent, przepiękny Anioł.