Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

INTERNAT

 

    Internat mieści się przy ul. Szwedzkiej 42. W doskonale wyposażonym, ogrodzonym i monitorowanym budynku mogą zamieszkać uczniowie mieszkający poza Krakowem. Opiekę nad wychowankami sprawuje przyjazna i życzliwa młodzieży kadra pedagogiczna. Obecnie internat funkcjonuje w oparciu o 5 grup wychowawczych. Dziewczęta i chłopcy stanowią osobne grupy oraz osobne piętra mieszkalne. Staramy się stworzyć wychowankom drugi dom tak, aby w czasie pobytu w placówce mogli uczyć się w miłej, rodzinnej atmosferze. Wsparcie internatu obejmuje również pomoc materialną i rzeczową, współpracę z rodzicami, MOPS, PCPR oraz Stowarzyszeniem Wielkie Serce. Po zajęciach szkolnych zapewniamy pomoc w nauce, organizację wypoczynku i rozrywkę.

 

Organizujemy:

- wycieczki dydaktyczne i turystyczne,

- wyjazdy integracyjne,

- spacery tematyczne,

- imprezy okolicznościowe (uroczystości, dyskoteki, akademie, apele)

- programy zajęć rozwijających świadomość społeczną,

- pokazy i projekcje multimedialne,

- zajęcia taneczne i sportowe,

- zajęcia komputerowe i muzyczne,

- konkursy i zajęcia kulinarne,

- przedstawienia teatralne i występy karaoke,

 

        Udostępniamy bogato wyposażone świetlice:

- sala komputerowa z wieloma stanowiskami komputerowymi,

- sala dyskotekowa, z zapleczem multimedialnym

- siłownia z urządzeniami do Cardio oraz Body Building, worek bokserski,

- sala do zajęć kulinarnych,

- sala gier stołowych z bilardem, piłkarzykami oraz cymbergajem,

- sala telewizyjna z konsolą XBox

 - sala wyciszeń i gier planszowych

 

    Młodzież pod opieką wychowawców uczy się prawidłowych zasad higieny i wypracowuje samoobsługę, umiejętność samodzielnego załatwiania spraw, dysponowania pieniędzmi, obsługi urządzeń domowych, orientowania się w otoczeniu szkoły, samodzielnych dojazdów do szkoły i domu, odpowiedzialności za siebie nawzajem, dbania o środowisko lokalne, kreatywnego organizowania czasu wolnego od zajęć szkolnych itp.

 

DOKUMENTY:

Podanie do Internatu

Zgody

Zgoda na udział w zajęciach sportowych

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

 

 

GALERIA