Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

"WARTO POMAGAĆ - DOBRO POWRACA"

 

    W dniu 14 marca 2022 roku w budynku przy ul. Barskiej w ramach ,,Dnia Ukraińskiego'' odbyła się prelekcja dla uczniów SPdP nr 2 pt ,,Warto pomagać - dobro powraca''.

    W trakcie spotkania uczniowie nieco bliżej zapoznali się z aktualną sytuacją wojny panującej na Ukrainie wraz ze szczególnym podkreśleniem i omówieniem towarzyszących temu emocji oraz ważności działań pomocowych na rzecz osób bezpośrednio dotkniętych wojną. Jako znak swojej solidarności z Ukrainą uczniowie wspólnie przygotowali plakat w barwach narodowych Polski i Ukrainy.

    W drugiej części spotkania w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy uczniowie przygotowywali również kanapki, które zostały przekazane do Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie. Mamy nadzieję, że ta lekcja pomogła uczniom uświadomić sobie ważność pomocy niesionej osobom potrzebującym, gdyż każde działanie, które podejmujemy dla innych ma znaczenie. Nie bądźmy obojętni!