Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

    Główną działalnością uczestników zajęć dziennych jest praca w gospodarstwie rolno-ogrodniczym. To wielki sukces, że udało się osoby z autyzmem wdrożyć do wykonywania wielu czynności gospodarskich i że mają one z tego tytułu dużo radości i satysfakcji, oraz że akceptują oni to.

 

Projekt systemowy „Wsparcie osób z autyzmem II”

 

    Fundacja Wspólnota Nadziei w okresie od 01.12.2011 do 30.09.2013 roku realizuje projekt systemowy „Wsparcie osób z autyzmem II” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób z autyzmem poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy. Projekt zakłada wzmocnienie osób z autyzmem w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez dokonanie diagnozy funkcjonalnej, opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Zawodowego, zapewnienie wsparcia specjalistycznego, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, szkolenia zawodowe, warsztaty, staże. Planowane jest również wzmocnienie najbliższego otoczenia tj. opiekunów osób z autyzmem poprzez wsparcie psychologiczne i prawne w funkcjonowaniu z osobą z autyzmem.

W tym projekcie biorą też udział uczniowie naszego Ośrodka. Zobaczcie wspomnienia z naszych wyjazdów na farmę, jak tam jest pięknie i czym się zajmujemy.

Więcej informacji na stronie: http://www.farma.org.pl/

 

 

Wyjazd 2

Praca, praca, praca ...

Chwila odpoczynku ...

 

Wyjazd 3

 

 

Wyjazd 4

Już jesień...

 

A my ... pracujemy dalej, czasem chwilę odpoczniemy ;-)

 

Wyjazd 5

 Praca – coś nowego? ;-)

 

Słodka chwila wytchnienia.