Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

NA TERENIE KL PLASZOW OD WROGOŚCI I ZAKAZÓW DO MASOWEJ ZBRODNI

    O człowieku w nieludzkich czasach wojny i Holokaustu dowiadujemy się z opisów historyków i artystów. Pierwsi szczególnie koncentrują się na faktach, natomiast drudzy starają się oddać ludzkie przeżycia i emocje. Przybliżenie tła historycznego pomaga zrozumieć okrucieństwo nazizmu, cierpienia człowieka w obozowej rzeczywistości oraz źródła Zagłady, a także ułatwia odbiór utworów literackich i tekstów kultury, ukazujących obraz życia i powstania w getcie warszawskim.

    Zaczęło się od słów, szyderstwa i nękania, a skończyło na stworzeniu obozów koncentracyjnych i obozów śmierci.

    Podczas wizyty na terenie niemieckiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow młodzież z klas trzecich miała możliwość poznać historię zbrodni, próbę unicestwienia narodu żyjącego od wieków w Europie. Ideologia wprowadzona przez niemieckich narodowych socjalistów pod przywództwem Adolfa Hitlera próbowała sprowadzić Żydów do roli „podludzi” i wyeliminować ze społeczeństwa w obozach pracy i przede wszystkim w fabrykach śmierci.

    Uczniowie zapoznali się z takimi pojęciami jak: eksterminacja, getto, Holokaust i kolaboracja. W ramach przywracania pamięci o dawnych mieszkańcach naszych miast, miasteczek i wsi dowiedzieli się o żydowskich współtwórcach kultury Rzeczypospolitej. Wędrując po terenie byłego obozu, utworzonego przez Niemców jesienią 1942 r. w Krakowie na terenie dawnych cmentarzy żydowskich, położonych w dzielnicy Wola Duchacka, szukali odpowiedzi na kilka pytań.